Diferite puncte de tricotare

Tricotajele, indiferent de piesa şi modelul ce urmează a se tricota, cuprind diferite operaţiuni de lucru.

1. Montarea ochiurilor pe andrele

Se deşiră firul de pe ghem atît cît să dubleze firul cu care trebuie să se monteze ochiurile, socotind 1 – 2 cm pentru fiecare ochi. Acest calcul variază după grosimea firului de lînă şi a andrelelor cu care se execută tricotajul respectiv.

Montarea ochiurilor se poate face în două feluri: cu firul dublu, cînd tricotajul nu prezintă o altă garnitură pe margine, sau cu firul simplu.

Pentru montarea ochiurilor cu fir dublu se îndoaie firul de lînă dublîndu-l pe distanţa calculată pentru montarea numărului necesar de ochiuri şi se înnoadă uşor capătul liber al firului pe firul ce se deşiră de pe ghem.

Capătul liber al firului dublu se trece după degetul mare şi cel arătător al mîinii stîngi, potrivind cu nodul făcut pe lungimea firului să se aşeze în spatele degetului arătător. Capătul liber al firului dublu şi firul de pe ghem se ţin în palmă sub celelalte trei degete (Fig. 2). Cu mîna dreaptă se trec pe sub fir, de jos în sus între degetul mare şi cel arătător, două andrele strînse la un loc (Fig. 3) cu care se trage firul către degetul mare. Cu vîrful andrelelor se prinde firul de pe degetul mare, apoi se ia firul de pe degetul arătător şi se trage prin bucla care se formează pe degetul mare (Fig. 4), după care bucla se scoate de pe degetul mare şi se strînge formîndu-se primul ochi. Se repetă operaţiunea pînă se completează numărul necesar de ochiuri, după care se scoate una din andrele şi se trece la tricotarea primului rînd de ochiuri.

Fig. 2-5
După ce se calculează lungimea necesară pentru montarea ochiurilor de la punctul fixat, firul se trece pe după degetul mare, prinzîndu-l dinspre interiorul mîinii, iar firul dinspre ghem se fixează înfăşurîndu-l pe degetul arătător. Pe sub firul trecut pe degetul mare se întorc andrele dinspre exterior şi se ia bucla desemnată de firul trecut pe după deget, formînd astfel primul ochi. Operaţia se repetă pînă se montează toate ochiurile necesare (Fig. 5).

2. Stabilirea numărului necesar de ochiuri
Pentru stabilirea numărului necesar de ochiuri pe cm2 de tricot se execută o mostră de probă din lînă cu andrelele cu care urmează a se tricota obiectul respectiv. În acest scop se montează 15 – 20 de ochiuri şi se lucrează 6 – 7 cm din modelul stabilit. Se calcă împletitura, după care se măsoară 5 cm în lungime şi 5 cm în lăţime (adică pe verticală). În cadrul acestei măsurători se numără ochiuriule montate şi ochiurile tricotate. Numerele obţinute se împart la 5 şi se află numărul ochiurilor pe cm de lungime. De exp: în 5 cm2 se află 10 ochiuri puse pe andrea şi 8 ochiuri tricotate pe verticală. În acest caz se va obţine:

10 : 5 = 2 – deci 2 ochiuri pe cm;
8 : 5 = 1,6 – deci un ochi şi ceva, adică un rînd şi mai mult de jumătate de 1 cm. De aici rezultă că pentru fiecare cm de lăţime a tiparului, se vor monta pe andrea 2 ochiuri, iar pentru fiecare cm de lungime a tiparului, se va socoti un rînd şi ceva mai mult de jumătate, tricotat pe verticală.

La montarea ochiurilor pe andrele se vor monta 2 ochiuri în plus, întrucît primul şi ultimul ochi de pe andrea nu se lucrează. Acestea au rolul să menţină marginea dreaptă, de aceea ele nu intră în calculul numărului ochiurilor ce trebuie montate pe andrea. Aceste ochiuri poartă numele de ochiuri mărginaşe. După operaţiunea de montarea a ochiurilor se începe lucrul.

3. Tricorarea ochiurilor
Modul de tricotare a primului rînd de ochiuri, ca şi a rîndurilor următoare, este determinat de modelul ales şi de gradul de elasticitate ce trebuie să prezinte linia de margine a lungimii obiectului respectiv. Dacă se cere o elasticitate redusă, tricotarea primului rînd de ochiuri se începe după ce se scoate una din andrelele pe care s-au montat ochiurile. Cu acest procedeu ochiurile se micşorează prin întinderea firului de lînă respectiv. Dacă însă tricotajul respectiv, cum sînt ciorapii, mănuşile etc. cere o margine cu o elasticitate accentuată, tricotarea primului rînd se face luînd ochiurile direct de pe ambele andrele pe care au fost montate. Prin acest procedeu ochiurile rămîn la mărimea lor iniţială, fapt care îngăduie o elasticitate mărită.

Ochiurile montate pe andrele se pot tricota în diferite feluri, în funcţie de cerinţele modelului repectiv.

Pentru tricotarea ochiurilor se procedează astfel:
Andreaua cu ochiurile montate se ia în mîna stîngă, iar firul de lînă ce vine de la ghem se înfăşoară pe degetul arătător al mîinii stîngi. În mîna dreaptă se ţine andreaua liberă cu care se tricotează. Ochiul mărginaş se trece pe andreaua din mîna dreaptă fără să fie tricotat. Primul ochi este ochiul imediat următor după ochiul mărginaş. Ochiurile pot fi tricotate pe faţă sau pe dos, iar modul cum sînt lucrate ochiurile de pe andrea imprimă un anumit aspect modelului ce se execută.

Tricotarea ochiurilor se poate face astfel:

Ochiuri lucrate pe faţă.
– Ochi pe faţă lucrat pe dreapta (Fig. 6). Aceste ochiuri se tricotează introducînd andreaua dreaptă prin faţa ochiului. Acesta este procedeul obişnuit de tricotare a ochilor pe faţă.

– Ochi pe faţă lucrat pe stînga. Aceste ochiuri se tricotează introducînd andreaua prin spatele ochiului. Ochiul tricotat se scoate de pe andreaua din mîna stîngă şi se trece pe andreaua din mîna dreaptă. Procedeul se repetă pînă la terminarea rîndului. Pe andreaua din dreapta se scoate apoi ochiul mărginaş fără să fie tricotat, apoi se repetă operaţiunea de tricotarea ochiurilor pe dos.

Ochiuri lucrate pe dos. Tricotarea ochiurilor pe dos se face atfel decît ochiurile pe faţă. În acest scop se va ţine lucrul în mînă ca şi la tricotarea ochiurilor pe faţă. Pe andreaua din mîna dreaptă se scoate ochiul mărginaş netricotat. Firul cu care se lucrează se trece pe andreaua din mîna stîngă şi se aşază pe faţa ochiului următor. Andreaua din mîna dreaptă se trece prin primul ochi dinspre dreapta spre stînga pe sub firul cu care se lucrează tricotînd ochiul după una din variantele următoare:

– Ochiul pe dos lucrat pe dreapta (Fig. 7). Aceste ochiuri se lucrează prinzînd firul cu andreaua dreaptă, de sus în jos. Acesta este procedeul obişnuit de tricotarea ochiurilor pe dos.
Fig. 6-7

– Ochi pe dos lucrat pe stînga. Aceste ochiuri se execută prinzînd firul cu andreaua din mîna dreaptă, de jos în sus.
După ce se prinde firul se trage şi ochiul format se scoate de pe andreaua din mîna stîngă.

– Jeteul (Fig. 8) se execută între două ochiuri – unul aflat pe andreaua din dreapta şi altul pe andreaua din stînga, procedînd astfel:
Se trece firul în jurul andrelei din dreapta înfăşurîndu-l o singură dată sau de două ori printr-o mişcare pornind de la stînga spre dreapta apucînd firul din faţă spre spate. În felul acesta se realizează un jeteu simplu sau dublu, după cerinţele modelului. Se combină appoi tricotarea ochiului următor. Prin tricotarea jeteurilor, numărul ochiurilor de pe andreaua din mîna dreaptă sporeşte mereu. Dacă însă e necesar să se păstreze numărul iniţial de ochiuri, se tricotează împreună două ochiuri înaintera jeteului şi două ochiuri după jeteu.

Fig. 8

– Ochi ridicat. Se ridică un ochi procedînd astfel: se introduce andreaua dreaptă în ochiul următor prin patele andrelei stîngi şi se trece ochiul fără a se tricota de pe andreaua stîngă pe cea dreaptă. Firul de lînă rămîne în faţa sau în spatele andrelei, după cerinţele modelului.

– Ochi scăzut. Acest ochi este scăzut peste cel următor, de pe andreaua stîngă. În acest scop se ridică un ochi pe andreaua dreaptă, se tricotează ochiul următor pe faţă şi apoi se trece prin ochiul ridicat.

– Ochi trasat. Acest ochi se execută tricotînd primul şi al doilea ochi pe faţă şi apoi se trece primul ochi prin ochiul al doilea. Această operaţiune se repetă într-un rînd de cîte ori o cere modelul.

– Ochiuri de acoperire. Se tricotează ochiurile în forma în care apar pe andrea, adică ochiurile care apar pe faţă se lucrează pe faţă, iar cele care apar pe dos, se lucrează pe dos.

Prin îmbinarea ochiurilior divers tricotate, se pot realiza diferite modele de tricotaje.

4. Diferite puncte de tricotare
Diversitatea modelelor de tricotaje depinde, după cum s-a arătat, de o întreagă gamă de variaţii în modul de a monta şi a lucra ochiurile de pe andrele, fapt care are ca rezultat formarea diferitelor puncte de tricotaj, cum sînt cele descrise în continuare.

Punctul leneş (Fig. 9) denumit şi punct simplu, se tricotează cu toate rîndurile pe faţă, adică atît rîndul 1 cît şi rîndurile următoare, se lucrează numai cu ochiuri pe faţă.
Acest punct asigură tricotajului o elasticitate specială, care permite mularea perfectă pe corp şi împletitura nu se rulează. Modelul care se formează este acela de „rips” şi este folosit în tricotarea gulerelor, manşetelor, marginilor etc.
De remarcat este că un rînd de – punct leneş – care formează rîndul este alcătuit din 2 rînduri tricotate cu ochiurile pe faţă.

Fig. 9-10
Punctul de jerseu (Fig. 10) cunoscut şi sub numele de „punct de ciorap” se tricotează 1 rînd pe faţă, 1 rînd pe dos, adică:

– Rîndul 1 şi celelalte rînduri fără soţ (pe faţa lucrului) se tricotează pe faţă.
– Rîndul 2 şi celelalte rînduri cu soţ (pe dosul lucrului) se tricotează pe dos.

Modelul obţinut este cel mai simplu model cu faţa netedă, însă este modelul cel mai greu de executat, întrucît solicită multă atenţie în tricotarea ochiurilor care trebuie să fie egale şi la fel de larg lucrate. Cea mai neînsemnată greşeală în execuţia lor este vizibilă şi strică aspectul general al tricotului.

Punctul de jerseu răsucit se tricotează astfel:

– Rîndul 1 şi celelalte rînduri fără soţ se lucrează pe faţă (ochiurile se iau din spatele andrelei);

– Rîndul 2 şi celelalte rînduri cu soţ se lucrează pe dos.

Punctul de elastic (Fig. 11) se tricotează astfel:

– Rîndul 1: 1 ochi pe faţă şi 2 ochiuri pe dos, pînă la sfîrşitul rîndului;

– Rîndul 2 şi următoarele se tricotează ochiurile aşa cum se prezintă, adică ochiurile pe faţă se lucrează pe faţă, iar ochiurile pe dos se lucrează tot pe dos. Elasticul poate fi tricotat şi alternînd 3 ochiuri pe faţă, 3 ochiuri pe dos, sau 3 ochiuri pe faţă şi 2 ochiuri pe dos.

Punct de semielastic (Fig. 12) se tricotează ca şi punctul de elastic, cu deosebirea că se lucrează cîte 1 ochi pe faţă şi 1 ochi pe dos.

Fig. 11-12
Punctele de elastic şi semielastic se folosesc pentru tricotarea marginilor, gulerelor, manşetelor etc. Ambele feţe ale elasticului şi semielasticului sînt identice.

Punctul de elastic în relief (Fig. 13) se tricotează astfel:

– Rîndul 1 şi celelalte rînduri fără soţ: 2 ochiuri pe faţă, 2 ochiuri pe dos pînă la sfîrşitul rîndului;

– Rîndul 2 şi celelalte rînduri cu soţ: 1 ochi pe dos, 2 ochiuri pe faţă, 2 ochiuri pe dos,1 ochi pe faţă, alternînd pînă la sfîrşitul rîndului. Ambele feţe sînt identice. Acest punct se foloseşte la obiectele de sport.

Fig. 13-14Punctul de orez (Fig. 14) se tricotează astfel:

– Rîndul 1: 1 ochi pe faţă, 1 ochi pe dos, pînă la sfîrşitul rîndului;

– Rîndul 2 şi cele următoare: ochiul pe faţă se lucrează pe dos, cel pe dos se lucrează pe faţă.

Punctul de orez alungit (Fig. 15) se tricotează astfel:

– Rîndul 1: 1 ochi pe faţă, 1 ochi pe dos pînă la sfîrşitul rîndului;

– Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: deasupra ochiului pe faţă se lucrează 1 ochi pe faţă, iar deasupra ochiului pe dos se tricotează 1 ochi pe dos;

– Rîndul 3 şi toate rîndurile fără soţ: deasupra ochiului pe faţă se tricotează 1 ochi pe dos, iar deasupra ochiului pe dos se tricotează 1 ochi pe faţă.

Rîndurile 2 şi 3 se repetă.

Punctul de ţesătură se lucrează astfel: Fig. 15

– Rîndul 1: 1 ochi pe faţă, se ridică ochiul următor, alternînd pînă la capăt;

– Rîndul 2: pe dos, toate ochiurile;

– Rîndul 3: deasupra ochiului ridicat se lucrează 1 ochi pe faţă, iar deasupra ochiului pe faţă se ridică 1 ochi;

– Rîndul 4: pe dos, toate ochiurile.

Aceste 4 rînduri se repetă.

Punctul pentru bridă se tricotează peste un număr de ochiuri. Dacă brida se face peste 6 ochiuri, se introduce andreaua din mîna dreaptă între ochiurile 6 şi 7, se prinde firul de lînă şi se lucrează 1 ochi. Prin acest ochi se scoate apoi primul ochi de pe andreaua stîngă, ochi care se trece din nou pe aceeaşi andrea, şi se lucrează mai departe modelul respectiv.

Punctul de fantezie este alcătuit din 2 ochiuri şi se lucrează astfel:

– Primul ochi se montează pe andrea luînd bucla de pe degetul mare cu andreaua introdusă dinspre interior spre exterior;

– Al doilea ochi se montează pe andrea, luînd bucla de pe degetul mare cu andreaua introdusă din afară spre interior.

Aceste 2 ochiuri se repetă şi astfel se obţine o margine frumoasă ce se face mai ales la tricotajele fine.

„Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

Reclame

7 responses to this post.

 1. Posted by emilia on martie 11, 2010 at 1:45 pm

  poate cineva sa-mi dea un model de tricotat cu frunze?

  Răspunde

 2. buna
  imi poate explica si mie cineva cum se lucreaza un punct dublu???
  am intr-o schema 1 pct dublu pe fata..este un singur ochi dar se lucreaza dublu..

  Răspunde

 3. Posted by irinka on februarie 8, 2012 at 10:59 am

  super

  Răspunde

 4. Posted by irinka on februarie 11, 2012 at 8:42 pm

  vreu sa impletesc haine cu cirligelul………..ma ajuta cineva care are tipare?

  Răspunde

 5. Posted by olga on februarie 14, 2013 at 8:30 pm

  Mersi mult de tot pentru,explicatii,ma vor ajuta si la orele de educatie tehnologica

  Răspunde

 6. Posted by camelia florea on februarie 25, 2014 at 12:33 pm

  sunt din Alba Iulia si vreau sa stiu daca se fac undeva cursuri pentru tricotat

  Răspunde

 7. Posted by valentina midoni on februarie 26, 2014 at 6:22 pm

  bravo tuturor ce iubesc tricotarea manuala cu andrele.Iubesc si eu aceasta tehnica de lucru dar rog mult pe cineva sa ma ajute sa invat tricotarea cu masina de tricotat,adica sa sa frecventez niste lectii( c ontra plata),iar daca se va primi totul bine sami cumpar o masina pentru tricotat.Eu locuesc in moldova linga chisinau si multumesc daca cineva va dori sa ma ajute.

  Răspunde

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: