Model 16 – Modele ajurate şi dantelate

model 16Se tricotează:

Rîndul 1: 2 ochiuri pe dos, 1 jeteu, 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă, luate pe stînga, 1 ochi pe faţă, 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă, 1 jeteu.

Rîndul 2: 5 ochiuri pe dos, 2 ochiuri pe faţă.

Rîndul 3: 2 ochiuri pe dos, 1 ochi pe faţă, 1 jeteu, 3 ochiuri lucrate împreună pe faţă, 1 jeteu, 1 ochi pe faţă.

Rîndul 4: 5 ochiuri pe dos, 2 ochiuri pe faţă.

„Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

Model 15 – Modele ajurate şi dantelate

Se tricotează:

Rîndul 1: 1 jeteu, 1 ochi nelucrat, 2 ochiuri pe faţă, apoi ochiul nelucrat se trece peste ochiul obţinut prin tricotarea celor 2 ochiuri împreună, 1 jeteu, 1 ochi pe dos.

Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: 1 ochi pe faţă, 3 ochiuri pe dos.

Rîndul 3: 3 ochiuri pe faţă, 1 ochi pe dos.

„Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

Model 14 – Modele ajurate şi dantelate

Se tricotează:

Rîndul 1: 1 ochi pe faţă, 1 jeteu.

Rîndul 2: toate ochiurile pe faţă, iar jeteurile se iau nelucrate pe andrea.

Rîndul 3 – 6: toate ochiurile pe faţă.

Aceste 6 rînduri se repetă.

„Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

Model 13 – Modele ajurate şi dantelate

model 13Se tricotează:

Rîndul 1: 3 ochiuri pe faţă, 1 ochi nelucrat, iar firul rămîne pe dosul lucrului.

Rîndul 2: 1 ochi nelucrat, firul se lasă pe faţa lucrului.

Rîndul 3: la fel ca rîndul 1.

Rîndul 4: toate ochiurile pe dos.

Rîndul 5: 1 ochi pe faţă, 1 ochi nelucrat, firul rămîne pe dosul lucrului, 2 ochiuri pe faţă.

Rîndul 6: se tricotează la fel ca rîndul 2, ţinînd seama de inversiunea ochiurilor făcute în rîndul precedent.

Rîndul 7: 1 ochi pe faţă, 1 ochi nelucrat, firul rămîne pe dosul lucrului, 2 ochiuri pe faţă.

Rîndul 8: toate ochiurile pe dos.

„Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

Model 12 – Modele ajurate şi dantelate

Se tricotează:

Rîndul 1: 3 ochiuri pe faţă, în ochiul următor se lucrează 6 ochiuri procedînd astfel: se tricotează cîte 1 ochi pe faţă, 1 ochi pe dos, fără să fie scoase de pe andrea pînă se fac 6 ochiuri, după care se dă drumul ochiului de pe andrea.

Rîndul 2: 6 ochiuri pe faţă, 3 ochiuri pe dos.

Rîndul 3: 3 ochiuri pe faţă, 6 ochiuri pe dos.

Rîndul 4: 6 ochiuri pe faţă, 3 ochiuri pe dos.

Rîndul 5: se tricotează la fel ca rîndul 3.

Rîndul 6: se trec peste primul ochi pe faţă următoarele 5 ochiuri, unul după altul, iar ultimul ochi rămas pe andrea se lcurează pe dos. Urmează apoi 3 ochiuri pe dos. În felul acesta toate ochiurile se lucrează pe dos.

Rîndul 7: toate ochiurile pe faţă.

Rîndul 8: toate ochiurile pe dos.

Rîndul 9: se lucrează la fel ca rîndul 1, cu deosebirea că se inversează modelul (1 ochi pe faţă, 1 ochi înmulţit de 5 ori, 2 ochiuri pe faţă).

Rîndul 10: la fel ca rîndul 2, avînd în vedere inversarea făcută.

„Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

Model 11 – Modele ajurate şi dantelate

Se tricotează: model 11

Rîndul 1: 1 ochi pe dos, 1 jeteu, 1 ochi nelucrat, iar firul se trece pe faţa lucrului.

Rîndul 2: toate ochiurile se lucrează pe dos, avînd grijă ca jeteul şi ochiul nelucrat să se lucreze împreună.

Rîndul 3: se lucrează la fel ca rîndul 1, cu deosebirea că ochiul care a fost nelucrat în rîndul 1, aici se lucrează pe dos, apoi se face 1 jeteu şi 1 ochi nelucrat, iar firul se trece pe faţa lucrului.

Rîndul 4: se lucrează la fel ca rîndul 2.

„Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

Model 10 – Modele ajurate şi dantelate

model 10Se tricotează:

Rîndul 1: 1 jeteu, 1 ochi nelucrat, 1 ochi pe faţă.

Rîndul 2: 1 ochi se tricotează împreună cu 1 jeteu pe dos, 1 jeteu, 1 ochi netricotat, 1 ochi se tricotează împreună cu 1 jeteu pe dos, 1 ochi nelucrat, iar firul se trece prin dosul lucrului.

Rîndul 3: 1 jeteu, 1 ochi netricotat, 1 ochi şi 1 jeteu se tricotează împreună pe faţă, 1 jeteu, 1 ochi netricotat, 1 ochi pe faţă.

Rîndul 4: 1 ochi şi 1 jeteu tricotate împreună pe dos, 1 ochi nelucrat, iar firul se lasă pe dosul lucrului, 1 ochi şi 1 jeteu tricotate împreună pe dos, 1 ochi nelucrat.

Rîndul 5: 1 jeteu, 1 ochi nelucrat, 1 ochi pe faţă, 1 jeteu, 1 ochi nelucrat, 1 ochi şi 1 jeteu tricotate împreună pe faţă, 1 jeteu.

Rîndul 6: 1 ochi şi 1 jeteu se lucrează împreună pe dos, 1 jeteu, 1 ochi nelucrat, 1 ochi şi 1 jeteu se lucrează împreună pe dos, 1 ochi nelucrat, iar firul se lasă pe dosul lucrului.

Se repetă modelul începînd cu rîndul 3.

„Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

Urmărește

Fiecare nou articol să fie livrat pe email.

Alături de 203 alți urmăritori