Model 16 – Modele ajurate şi dantelate

model 16Se tricotează:

Rîndul 1: 2 ochiuri pe dos, 1 jeteu, 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă, luate pe stînga, 1 ochi pe faţă, 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă, 1 jeteu.

Rîndul 2: 5 ochiuri pe dos, 2 ochiuri pe faţă.

Rîndul 3: 2 ochiuri pe dos, 1 ochi pe faţă, 1 jeteu, 3 ochiuri lucrate împreună pe faţă, 1 jeteu, 1 ochi pe faţă.

Rîndul 4: 5 ochiuri pe dos, 2 ochiuri pe faţă.

„Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

Anunțuri

Model 15 – Modele ajurate şi dantelate

Se tricotează:

Rîndul 1: 1 jeteu, 1 ochi nelucrat, 2 ochiuri pe faţă, apoi ochiul nelucrat se trece peste ochiul obţinut prin tricotarea celor 2 ochiuri împreună, 1 jeteu, 1 ochi pe dos.

Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: 1 ochi pe faţă, 3 ochiuri pe dos.

Rîndul 3: 3 ochiuri pe faţă, 1 ochi pe dos.

„Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

Model 14 – Modele ajurate şi dantelate

Se tricotează:

Rîndul 1: 1 ochi pe faţă, 1 jeteu.

Rîndul 2: toate ochiurile pe faţă, iar jeteurile se iau nelucrate pe andrea.

Rîndul 3 – 6: toate ochiurile pe faţă.

Aceste 6 rînduri se repetă.

„Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

Model 13 – Modele ajurate şi dantelate

model 13Se tricotează:

Rîndul 1: 3 ochiuri pe faţă, 1 ochi nelucrat, iar firul rămîne pe dosul lucrului.

Rîndul 2: 1 ochi nelucrat, firul se lasă pe faţa lucrului.

Rîndul 3: la fel ca rîndul 1.

Rîndul 4: toate ochiurile pe dos.

Rîndul 5: 1 ochi pe faţă, 1 ochi nelucrat, firul rămîne pe dosul lucrului, 2 ochiuri pe faţă.

Rîndul 6: se tricotează la fel ca rîndul 2, ţinînd seama de inversiunea ochiurilor făcute în rîndul precedent.

Rîndul 7: 1 ochi pe faţă, 1 ochi nelucrat, firul rămîne pe dosul lucrului, 2 ochiuri pe faţă.

Rîndul 8: toate ochiurile pe dos.

„Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

Model 12 – Modele ajurate şi dantelate

Se tricotează:

Rîndul 1: 3 ochiuri pe faţă, în ochiul următor se lucrează 6 ochiuri procedînd astfel: se tricotează cîte 1 ochi pe faţă, 1 ochi pe dos, fără să fie scoase de pe andrea pînă se fac 6 ochiuri, după care se dă drumul ochiului de pe andrea.

Rîndul 2: 6 ochiuri pe faţă, 3 ochiuri pe dos.

Rîndul 3: 3 ochiuri pe faţă, 6 ochiuri pe dos.

Rîndul 4: 6 ochiuri pe faţă, 3 ochiuri pe dos.

Rîndul 5: se tricotează la fel ca rîndul 3.

Rîndul 6: se trec peste primul ochi pe faţă următoarele 5 ochiuri, unul după altul, iar ultimul ochi rămas pe andrea se lcurează pe dos. Urmează apoi 3 ochiuri pe dos. În felul acesta toate ochiurile se lucrează pe dos.

Rîndul 7: toate ochiurile pe faţă.

Rîndul 8: toate ochiurile pe dos.

Rîndul 9: se lucrează la fel ca rîndul 1, cu deosebirea că se inversează modelul (1 ochi pe faţă, 1 ochi înmulţit de 5 ori, 2 ochiuri pe faţă).

Rîndul 10: la fel ca rîndul 2, avînd în vedere inversarea făcută.

„Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

Model 11 – Modele ajurate şi dantelate

Se tricotează: model 11

Rîndul 1: 1 ochi pe dos, 1 jeteu, 1 ochi nelucrat, iar firul se trece pe faţa lucrului.

Rîndul 2: toate ochiurile se lucrează pe dos, avînd grijă ca jeteul şi ochiul nelucrat să se lucreze împreună.

Rîndul 3: se lucrează la fel ca rîndul 1, cu deosebirea că ochiul care a fost nelucrat în rîndul 1, aici se lucrează pe dos, apoi se face 1 jeteu şi 1 ochi nelucrat, iar firul se trece pe faţa lucrului.

Rîndul 4: se lucrează la fel ca rîndul 2.

„Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

Model 10 – Modele ajurate şi dantelate

model 10Se tricotează:

Rîndul 1: 1 jeteu, 1 ochi nelucrat, 1 ochi pe faţă.

Rîndul 2: 1 ochi se tricotează împreună cu 1 jeteu pe dos, 1 jeteu, 1 ochi netricotat, 1 ochi se tricotează împreună cu 1 jeteu pe dos, 1 ochi nelucrat, iar firul se trece prin dosul lucrului.

Rîndul 3: 1 jeteu, 1 ochi netricotat, 1 ochi şi 1 jeteu se tricotează împreună pe faţă, 1 jeteu, 1 ochi netricotat, 1 ochi pe faţă.

Rîndul 4: 1 ochi şi 1 jeteu tricotate împreună pe dos, 1 ochi nelucrat, iar firul se lasă pe dosul lucrului, 1 ochi şi 1 jeteu tricotate împreună pe dos, 1 ochi nelucrat.

Rîndul 5: 1 jeteu, 1 ochi nelucrat, 1 ochi pe faţă, 1 jeteu, 1 ochi nelucrat, 1 ochi şi 1 jeteu tricotate împreună pe faţă, 1 jeteu.

Rîndul 6: 1 ochi şi 1 jeteu se lucrează împreună pe dos, 1 jeteu, 1 ochi nelucrat, 1 ochi şi 1 jeteu se lucrează împreună pe dos, 1 ochi nelucrat, iar firul se lasă pe dosul lucrului.

Se repetă modelul începînd cu rîndul 3.

„Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.