Posts Tagged ‘ciorap’

Model 4 – Ciorapi

Prezintă un ansamblu format din căciuliţă, şosete şi mănuşi lucrate cu aceeaşi garnitură formată din 2 culori contrastante (alb şi negru).

4Toate piesele se lucrează cu 5 andrele.

Rîndul 1 şi 3: toate ochiurile pe faţă, culoare, lînă albă.

Rîndul 2: toate ochiurile pe dos cu lînă albă.

Rîndul 4: cu lînă albă, 3 ochiuri pe faţă, 1 ochi nelucrat, lăsînd firul în spatele ochiului. Se repetă.

Rîndul 5: toate ochiurile pe dos cu lînă neagră.

Rîndul 6: toate ochiurile pe faţă cu lînă neagră.

Rîndul 7: toate ochiurile pe dos cu lînă neagră.

Rîndul 8: cu lînă neagră, 3 ochiuri pe faţă, 1 ochi nelucrat, lăsînd firul prin spatele ochiului.

Aceste 8 rînduri se repetă.

Restul se lucrează cu punct de jerseu.

„Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

Reclame

Model 3 – Ciorapi

Aceşti ciorapi pentru schi sînt tricotaţi cu model ajurat. Sînt lungi pînă deasupra genunchilor. Marginea de sus este îngustă şi lucrată cu punct de semielastic 1X1. Restul ciorapilor e lucrat cu ajur, în felul următor:

Se pune pe cele 4 andrele un număr de ochiuri divizibil cu 8 şi se împart egal.

Rîndul 1: 1 ochi pe faţă, 1 jeteu, 2 ochiuri pe faţă, 1 ochi nelucrat, 2 ochiuri lucrate împreună, iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat, 2 ochiuri pe faţă, 1 jeteu. Se continuă modelul, avînd grijă să se termine rîndul cu 1 jeteu.

Rîndul 2: 2 ochiuri pe faţă la început de rînd (la prima andrea de la care s-a început modelul), apoi se începe modelul: 1 jeteu, 1 ochi pe faţă, 1 ochi nelucrat, 2 ochiuri lucrate împreună, iar pete ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat, 1 ochi pe faţă, 1 jeteu, 3 ochiuri pe faţă. Se repetă modelul, iar rîndurile se termină cu 1 ochi pe faţă, 1 jeteu, 1 ochi pe faţă.

Rîndul 3: 3 ochiuri pe faţă la început de rînd, apoi începe modelul: 1 jeteu, 1 ochi nelucrat, 2 ochiuri lucrate împreună, iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat, 1 jeteu, 5 ochiuri pe faţă. Se repetă modelul, iar rîndul se sfîrşeşte cu 1 jeteu, 2 ochi pe faţă.

Rîndul 4: 2 ochiuri lucrate împreună la început de rînd, urmează apoi modelul: 2 ochiuri pe faţă, 1 jeteu, 1 ochi pe faţă, 1 jeteu, 2 ochiuri pe faţă, 1 ochi nelucrat, 2 ochiuri lucrate împreună, iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat. Se repetă modelul. Se sfîrşeşte rîndul 1 jeteu, 1 ochi pe faţă, 1 jeteu, 1 ochi pe faţă, 2 ochiuri lucrate împreună.

Rîndul 5: 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă, apoi modelul: 1 ochi pe faţă, 1 jeteu, 3 ochiuri pe faţă, 1 jeteu, 1 ochi nelucrat, 2 ochiuri lucrate împreună peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat. Se repetă şi se sfîrşeşte rîndul cu 1 jeteu, 3 ochiuri pe faţă 1 jeteu, 2 ochiuri lucrate împreună.

Rîndul 6: 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă la început de rînd, apoi modelul: 1 jeteu, 5 ochiuri pe faţă, 1 jeteu, 1 ochi nelucrat, 2 ochiuri lucrate împreună, iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat. Se repetă modelul şi se termină rîndul cu 1 jeteu, 6 ochiuri pe faţă. Aceste 6 rînduri se repetă.

„Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

Model 2 – Ciorapi

Aceşti ciorapi trei sferturi pentru sport sînt lucraţi cu modelul arătat, lucrat în partea din faţă a ciorapului.

Partea de sus a ciorapilor are o bordură cu colţuri lucrate. 2

Modelul românesc este lucrat cu fire contrastante cu fondul, cu punct de jerseu, restul ciorapului pînă la călcîi este lucrat cu punct de elastic răsucit.

Călcîiul şi talpa ciorapului sînt lucrate cu punct de jerseu.

Modelul românesc se continuă pînă în punctul unde încep scăzăturile pentru vîrf.

„Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

Model 1 – Ciorapi

Reprezintă o pereche de ciorapi trei sferturi, lucraţi cu punct de ciorapi în diagonală. În partea de sus ciorapii au o margine tricotată cu punct de semielastic 1X1.

Călcîiul este tricotat cu punct de orez, iar gamba prezintă 4 dungi drepte lucrate tot cu punct de jerseu drept. Acet model se realizează astfel:

După ce s-a tricotat elasticul se încep benzile drepte procedînd astfel:

Se alege o andrea şi se notează cu 1. La sfîrşitul ei se scad penultimele ochiuri, iar ultimul se lucrează drept.

La începutul andrelei următoare (nr. 2) se tricotează un ochi drept şi se scad următoarele.

La sfîrşitul andrelei nr. 2 se tricotează 2 ochiuri în penultimul ochi, iar ultimul ochi se tricotează drept.

La începutul andrelei nr. 3 se lucrează drept primul ochi, iar în al doilea se lucrează încă un ochi (se înmulţeşte).

La sfîrşitul cele de a treia andrea se scad penultimele 2 ochiuri, iar ultimul se lucrează drept.

La începutul andrelei nr. 4 se lucrează primul ochi drept, iar următoarele 2 ochiuri se scad. La sfîrşitul celei de a patra andrea se lucrează 2 ochiuri în penultimul ochi, iar ultimul ochi se lucrează drept.

La începutul primei andrele se lucrează 1 ochi drept, iar în următorul ochi se lucrează 2 ochiuri.

Această alternanţă de ochiuri înmulţite şi scăzute dă linia diagonală a ochiurilor care formează fondul, iar ochiurile drepte formează dungile de pe ciorap.

„Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

Şosete

soseteŞosetele sînt ciorapi scurţi, pînă mai sus de gleznă. Ele pot fi cu marginea simplă, sau cu manşetă care se răsfrînge.

Modul de executare se aseamănă cu cel al ciorapului.

Tricotarea şosetelor începe de la manşete, care pot fi lucrate cu punct de elastic, punct de orez, punct leneş sau cu diverse modele în culori. După tricotarea manşetei, care variază între 10-12 cm, se începe şoseta prorpiu-zisă. Aceasta se poate tricota fie cu punct de jerseu, cu punct de elastic, uni sau încrustată cu dungi sau modele colorate. Cînd se ajunge în dreptul călcîiului se procedează întocmai ca la ciorapi. De asemenea, talpa şi vîrful se lucrează la fel.

Tricotarea ciorapilor şi a şosetelior se poate face şi cu modele ajurate, sau cu modele în relief.

„Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

Ciorapi

Ciorapii pentru sport se fac trei sferturi sau scurţi, cunoscuţi şi sub numele de şosete.

Se lucrează pe 5 andrele. Ochiurile se pun pe 4 andrele şi cu cea de a cincea andrea se lucrează. Numărul ochiurilor variază după grosimea firului şi după lungimea ciorapului.

Se începe cu partea de sus, tricotîndu-se 3-4 cm pentru un ciorap trei sferturi, fără manşetă sau 8-10 cm pentru un ciorap cu manşetă, cu punct de elastic 2X2, sau un alt model care să formeze manşeta şosetei. Se poate continua cu punct de elastic sau cu punct de jerseu, după model. Pentru ciorap se lucrează drept, măsurînd după picior, pînă unde gamba piciorului începe să se subţieze, apoi se încep scăzăturile. Aceste scăzături se fac numai la 2 din cele 4 cîrlige, mereu aceleaşi, cîte una pe o andrea, la distanţă de 4 ochiuri între scăzături. Se fac 8 rînduri cu 16 scăzături, socotite cîte 2 la fiecare rînd. Numărul scăzăturilor variază după grosimea şi forma piciorului.

După ce s-au făcut scăzăturile necesare, se mai lucrează cîţiva cm în linie dreaptă, măsurînd pe picior, apoi se începe călcîiul. ciorap

Pentru a începe călcîiul se înşiră pe aţă ochiurile de la cele 2 andrele ce vin în dreptul scăzăturilor şi se fixează de ciorap la ambele capete. Se lucrează apoi ochiurile de pe celelalte două andrele, iar cînd se ajunge în dreptul ochiurilor înşirate pe aţă, se apucă firul dintre ochiuri, fără a înmulţi numărul de ochiuri şi se lucrează pînă la capăt, continuînd apoi mai departe cam 2 cm. Se încep apoi scăzăturile. Ele se fac la 2 andrele opuse, care cuprind scăzăturile de la ciorap, procedînd astfel: se fac 3 scăzături cu 3 rînduri drepte între ele, 3 scăzături cu 2 rînduri drepte între ele, 3 scăzături cu cîte 1 rînd între ele, iar restul fără nici un rînd, drept între ele. Se continuă astfel pînă rămîn 4 ochiuri pe andrea. Se trec toate ochiurile pe 2 andrele şi se încheie călcîiul. Pentru a începe talpa se deşiră aţa cu grijă şi se înşiră ochiurile pe cele 4 cîrlige. Se continuă lucrul pentru talpă.

Călcîiul se mai poate tricota şi după altă variantă, procedînd astfel:

Cu cele 2 andrele, care cuprind scăzăturile de la gambă se lcurează o bucată dreaptă, care va forma călcîiul. Lungimea aceste fîşii se calculează astfel: se adună numărul ochiurilor de pe amîndouă cîrligele şi se împarte la 3. Rezultatul obţinut indică numărul rîndurilor ce vor forma fîşia de la călcîi.

Pentru a se forma rotunjimea călcîiului se procedează astfel: de la marginea fiecăreia din cele 2 andrele se numără cîte 12 ochiuri (numărul variază după grosimea firelor). Aceste ochiuri nu se mai lucrează, ci servessc numai pentru scăzături. Se procedează astfel:

Rîndul 1: se lucrează toate ochiurile de pe prima andrea, iar de pe andreaua a doua se lucrează atîta pînă rămîn 12 ochiuri pînă la margine, terminînd cu o scăzătură.

Rîndul 2: se întoarce lcurul, se lucrează ochiurile toate de pe andrea, se trece la a doua andrea şi se încheie cu o scăzătură, lăsînd 12 ochiuri pe andrea nelucrate.

Rîndul 3: se întoarce lucrul şi se lucrează ochiurile, terminîndu-se cu scăzătura deasupra celei precedente, lăsînd pe andrea 11 ochiuri nelucrate.

Se întoarce lucrul şi se continuă astfel pînă se scad toate ochiurile lăsate la marginea andrelelor nelucrate şi care au servit, după cum s-a arătat, numai pentru scăzături.

Dacă se presupune că pe andrea au fost 18 ochiuri, după ce s-au terminat scăzăturile, rămîn 6 ochiuri pe fiecare andrea. Pentru determinarea călcîiului şi continuarea tălpii e nevoie să se adauge ochiurile şi anume: pe cele 2 andrele cu care s-a lucrat călcîiul e necesar să se afle numărul de ochiuri iniţial. În acest scop se scade cîte 1 ochi la fiecare rînd de pe marginea fîşiei drepte care serveşte drept călcîi. În felul acesta se completează numărul necesar de ochiuri. Se continuă apoi lucrul cu 4 andrele formîndu-se talpa. Se lucrează cît se cere măsurînd pe picior pînă în dreptul degetului mic. Se încep apoi scăzăturile pentru vîrf.

Vîrful. Scăzăturile pentru vîrful ciorapului se încep în aceeaşi direcţie cu călcîiul, procedînd astfel: se încep scăzăturile (2 ochiuri lucrate împreună), 2 ochiuri drepte, o scăzătură şi se termină toate ochiurile de pe andrea. Se începe cu ochiurile de pe andreaua următoare, la care înainte de a se termina ultimele 2 ochiuri, se face iar o scăzătură. Cele 2 andrele următoare se lucrează la fel. Scăzăturile sînt cuprinse între 4 ochiuri drepte şi se continuă astfel:

1 rînd cu scăzătură, 4 rînduri drepte, repetat de 3 ori, apoi 1 rînd cu scăzături, 3 rînduri drepte, repetat de 3 ori, apoi 1 rînd cu scăzătură, 2 rînduri drepte, repetat de 3 ori. Urmează apoi scăzăturile la fiecare rînd, pînă mai rămîn 8 ochiuri, cu care se încheie ciorapul.

„Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.