Posts Tagged ‘compacte’

Modelul 1 – Modele ajurate şi dantelate

model 1Se tricotează:

Rîndul 1: toate ochiurile pe faţă.

Rîndul 2: 3 ochiuri pe faţă, 3 ochiuri pe dos.

Rîndul 3: 4 ochiuri pe faţă, 1 jeteu, se ridică 1 ochi nelucrat, 1 ochi se tricotează pe faţă şi se trece prin ochiul nelucrat.

Rîndul 4: 3 ochiuri pe faţă, 3 ochiuri pe dos.

Rîndul 5: toate ochiurile pe faţă.

Rîndul 6: 3 ochiuri pe dos, 3 ochiuri pe faţă.

Rîndul 7: 1 ochi pe faţă, 1 jeteu, se ridică 1 ochi nelucrat, 1 ochi pe faţă şi apoi trecut prin ochiul nelucrat, 3 ochiuri pe faţă.

Rîndul 8: toate ochiurile pe faţă.

„Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

Reclame

Modelul 30 – Modele compacte

model 30Se tricotează:

Rîndul 1 – 6: se tricotează punct de jerseu.

Rîndul 7: 6 ochiuri pe faţă, se împunge andreala între ochiul al 2-lea şi al 3-lea şi se formează 1 ochi lung pe faţă fără să fie scos de pe andrea. Se tricotează apoi primul şi al doilea ochi pe faţă.

Rîndul 8: se tricotează în întregime pe dos. Ochiul suplimentar format prin păşitură în rîndul anterior se lucrează împreună cu ochiul de alături.

Aceste rînduri se repetă.

„Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

Modelul 29 – Modele compacte

model 29Se tricotează:

Rîndul 1: se tricotează la margine 2 ochiuri pe faţă, apoi se începe modelul tricotînd 3 ochiuri împreună pe faţă în spatele andrelei şi fără a se scoate aceste ochiuri de pe andrea se face 1 jeteu cu care se tricotează încă o dată ochiurile pe faţă în spatele andrelei. În continuare se tricotează 1 ochi pe faţă. Se repetă modelul, iar la sfîrşit se încheie rîndul cu 2 ochiuri.

Rîndul 2: toate ochiurile pe dos.

Rîndul 3: 3 ochiuri tricotate împreună pe faţă în spatele andrelei fără să se scoată de pe andrea, se face 1 jeteu împreună cu care se tricotează încă o dată aceste ochiuri în spatele andrelei. Urmează 1 ochi tricotat pe faţă.

Rîndul 4: toate ochiurile pe dos.

Aceste 4 rînduri se repetă.

„Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

Modelul 28 – Modele compacte

Se tricotează:model 28

Rîndul 1 – 6: punct de jerseu.

Rîndul 7: 6 ochiuri pe faţă, 2 ochiuri se scot pe o andrea de rezervă şi se înfăşoară de 5 ori cu firul cu care se tricotează formînd noduleţul, apoi se scoate pe andreaua dreaptă.

Rîndul 8: toate ochiurile pe dos.

Urmează 6 rînduri tricotate cu punct de jerseu.

„Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

Modelul 27 – Modele compacte

model 27Se tricotează:

La început cîteva rînduri (după gust) cu punct de jerseu.

Rîndul 1 şi 2: toate ochiurile pe faţă (punct de jerseu).

Rîndul 3: toate ochiurile pe dos.

Rîndul 4: se lucrează introducînd andreaua dreaptă între ochiurile 3 şi 4 şi se tricotează 1 ochi prelungit fără să fie scos de pe andrea. Se tricotează apoi pe faţă primul ochi dintre cele trei, iar restul de două ochiuri se lucrează împreună tot pe faţă. Această alternanţă se repetă pînă la sfîrşitul rîndului.

Rîndul 5: toate ochiurile pe dos.

Rîndul 6: toate ochiurile pe faţă.

Rîndul 7: la fel ca rîndul 4, cu deosebirea că se lucrează pe dos şi nu pe faţă, ca rîndul 4.

Rîndul 8: toate ochiurile pe faţă.

Rîndul 9, 10, 11: toate ochiurile pe dos.

Aceste rînduri se repetă.

„Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

Modelul 26 – Modele compacte

model 26Se tricotează:

Rîndul 1: toate ochiurile pe faţă.

Rîndul 2: toate ochiurile pe dos.

Rîndul 3: 1 ochi pe dos, firul se trece prin faţa andrelelor peste 2 ochiuri care se scot de pe andrea fără să fie lucrate.

Rîndul 4: toate ochiurile pe faţă.

Aceste 4 rînduri se repetă.

„Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

Modelul 25 – Modele compacte

model 25Se tricotează:

Rîndul 1: 1 ochi pe faţă, 1 jeteu, 1 ochi se scoate netricotat.

Rîndul 2: se tricotează împreună pe faţă ochiul scos netricotat în rîndul 1 şi jeteul, apoi se face un nou jeteu, iar ochiul tricotat în rîndul 1 se scoate fără să se tricoteze.

Rîndurile următoare se tricotează la fel ca rîndul 2.

„Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.